Platby v jeslích


Platby při každodenní docházce do jeslí
 1. provozní příspěvek: je členěn na 4 kategorie - podle příjmů rodiny
  Platí se za každý provozní den, i v době nepřítomnosti dítěte v jeslích!

        a) rodiny s příjmy do hranice životního minima:    17 Kč/den
        b) rodiny s příjmy nad ž.m. násobeno koeficientem 1,25:    35 Kč/den
        c) rodiny s příjmem nad hranici bodu "b" do trojnás. ž.m.:    52 Kč/den
        d) rodiny s příjmy nad trojnásobek živ. min.:    70 Kč/den


  Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte do jeslí doložit potvrzení o veškerých příjmech rodiny tzn. Příjmy ze zaměstnání, OSVČ daňové přiznání, výčet sociálních dávek, případně výživné. Pokud příjmy včas nedoloží, bude jim první měsíc určena platba podle bodu "d".
  Rodiče, kteří dobrovolně souhlasí s nejvyšší platbou za provoz, nemusejí předkládat potvrzení o příjmech.
  Platbu rodiče zaplatí vždy do 15. následujícího měsíce.
  Pokud dítě vystupuje z jeslí, jsou rodiče povinni zaplatit platbu v poslední den pobytu dítěte v jeslích.
  Pokud příjmy rodiny odpovídají bodu "a" nebo "b", předkládají rodiče každé 3 měsíce nové potvrzení o veškerých příjmech rodiny.
  Pokud jsou rodiče OSVČ, nejnižší příjem pro výpočet platby za jesle je 50 % průměrné měsíční mzdy za aktuální kalendářní rok.

 2. stravné = 35 Kč/den

  Stravné je možno odhlásit v době nepřítomnosti dítěte v jeslích a to den předem do 10.00 hodin.


  Platba za příležitostné hlídání

  Platba: dopolední hlídání: 6.00-11.30 hod. 70,- Kč
  celodenní hlídání: 6.00-16.30 hod. 140,- Kč
  přihlášená strava: 35,- Kč


  Pokud rodiče pobírají rodičovský příspěvek, mohou přihlásit dítě do jeslí na příležitostné hlídání v rozsahu 92 hodin za kalendářní měsíc, do 2 let věku dítěte.
  Dítě starší 2 let může být přihlášeno na každodenní docházku bez vlivu na čerpání rodičovského příspěvku.


  Provoz tzv. hlídání dětí, je zřízen pro doplnění kapacity jeslí (25 dětí). I když je dítě na tento provoz přihlášeno, musí se rodiče řídit pokyny personálu a přizpůsobit se provozním podmínkám tzn., že pokud bude kapacita jeslí v určitém dni naplněna dětmi, které jso upřihlášeny na každodenní docházku, nemusí být v daný den vyhověno žádosti o umístění dítěte pro příležitostné hlídání!